Anunțuri decese și comemorări

Alegeți chenarul în care doriți să fie încadrat textul anunțului. 

 Anunțurile vor fi postate gratuit pe platforma online în ziua lansării comenzii.

100 de lei /11x11 cm / 400 caractere
100 de lei /11x11 cm / 400 caractere
100 de lei /11x11 cm/ 400 caractere
75 de lei/ 11x9 cm / 350 caractere
75 de lei/ 11x9 cm / 350 caractere
75 de lei /11x9 cm/ 350 caractere
150 de lei /11x12 cm / 450 caractere
150 de lei / 11x12 cm/ 450 caractere
150 de lei / 11x12 cm/450 caractere300 de lei / 11X20 cm / 500 caractere

300 de lei / 11X20 cm / 500 caractere

300 de lei / 11X20 cm / 500 caractere

50 de lei / 11X7 cm / 200 caractere
50 de lei / 11X7 cm / 200 caractere
50 de lei / 11x7 cm / 200 caractere
200 de lei / 11x14 cm / 500 caractere
200 de lei /11X14 cm / 200 caractere
200 de lei / 11x14 cm / 500 caractere

1/2 pagină de ziar – 500 de lei

Se poate adapta orice chenar din cele afișate

1 pagină de ziar – 1.000 de lei

Se poate adapta orice chenar din cele afișate

La oricare dintre anunțuri se poate adăuga gratuit și fotografie 

* Ediția tipărită a ziarului Deșteptarea apare de luni până vineri.